PELSA скоро се мести на нов сайт - www.pelsa.org

   
НАЧАЛО
КАКВО Е PELSA
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
ВИЕ СТЕ...
ТЪРСЕНЕ
ДАРЕНИЯ
ЕГ ПЛОВДИВ
СНИМКИ
ЗА КОНТАКТИ
ЛИЧЕН ПРОФИЛ

Информация

Обща информация

Прием

Кандидатстване

Обучение

Стипендии

История на ЕГ Пловдив

 

РекламиРеклами


 

За ЕГ Пловдив

Обща информация

Наименование: Езикова гимназия “Пловдив”
Вид: Общообразователно, профилирана гимназия
Смени на обучение: 2 (Две)
Вид финансиране: Общинско
Област/Община: Пловдив
Директор: Пенка Стайкова
   
Адрес: бул. “България” 123, 4003 Пловдив
Интернет: www.els-plovdiv.com
Електронна поща: contact@els-plovdiv.com
Интернет (PELSA): alumni.els-plovdiv.com
Електронна поща (PELSA): pelsa@els-plovdiv.com
Тел. директор: ++359 32 956 020
Тел. зам. директор: ++359 32 956 096, ++359 32 945 343
Тел. канцелария: ++359 32 956 051
Факс: ++359 32 956 020
   
Домакин общежитие: ++359 32 953 314
Зам. дир. УВД: ++359 32 952 045Прием

Прием на ученици в Езикова гимназия “Пловдив” се осъществява след завършен VІІ клас и успешно положени изпити по български език и литература и по математика. Класирането се извършва по бал, който се образува от удвоената оценка от изпита по български език и литература, удвоената оценка от изпита по математика и балообразуващите оценки от удостоверението за завършен седми клас. Профилите в гимназията са както следва:

І профилиращ предмет: І чужд език ( английски/немски ) се изучава през
* целия курс на обучение.

ІІ профилиращ предмет: ІІ чужд език немски/английски ) - от ІХ до ХІІ
* клас, с интензивно обучение в ХІ и ХІІ клас.

ІІІ профилиращ предмет: по избор на учениците, в зависимост от
* възможностите на училището - с по пет учебни часа седмично в ХІІ клас.


Профил “Английски език”
Вид паралелка: Чуждоезикова
Срок обучение: 5 години
Брой паралелки: 6
Брой ученици: 156
Приемни изпити : Български език и литература, Математика
Балообразуващи оценки: Български език и литература, Математика

Профил “Немски език”
Вид паралелка: Чуждоезикова
Срок обучение: 5 години
Брой паралелки: 4
Брой ученици: 104
Приемни изпити : Български език и литература, Математика
Балообразуващи оценки: Български език и литература, Математика

Начало

Кандидатстване

Всички кандидати се явяват на националните изпити по:
– Български език и литература
– Математика

Документи и такси за полагане на тези приемни изпити се подават по общия ред. За повече информация, моля свържете се с училището.
 

Обучение

VІІІ клас (Подготвителен клас)
Обучението в VІІІ клас протича със засилено изучаване на избрания чужд език, в зависимост от профила ( Английски/Немски ). В програмата не влизат общообразователни науки (химия, биология, физика и др.)

Програма:
І западен език - 19 часа седмично
Български език - 3 часа седмично
Математика - 3 часа седмично
Физическо - 2 часа седмично
Музика* - 1 час седмично
Изобразително изкуство* - 1 час седмично

* Предметите се изучават в осми и девети клас по 1 час седмично. Поради тази причина не се пишат срочни оценки, само годишни, а в дипломата за основно образование влиза една сумарна оценка.

Изпити:

През месец юни учениците от VІІІ клас полагат писмен и устен изпит по избрания език, който се дава от МОН и е общ за училищата със засилено изучаване на чужди езици из цялата страна. През последните две години по програмата “Силен старт с Пощенска банка” за българските ученици банка Postbank осигури еднократни стипендии за представилите се с висок успех ученици, като една голяма част от отличилите се са ученици на Езикова гимназия "Пловдив".

ІХ клас

В ІХ клас започва интензивното изучаването на втори чужд език и общообразователни предмети. Биология и история се преподават на съответния първи чужд език (при профил "Немски език" - и Химия) съответно по специализирани учебници с материал за VІІІ клас. След завършен ІХ клас се получава диплома за основно образование.

Програма:

І чужд език - 6 часа седмично
ІІ чужд език - 3 часа седмично
Български език - 3 часа седмично
Математика - 3 часа седмично
Информатика* - 2 часа седмично
Информационни технологии - 2 часа седмично
История - 2 часа седмично
География - 1 часа седмично
Психология* - 2 часа седмично
Логика - 2 часа седмично
Биология - 2 часа седмично
Физика - 2 часа седмично
Химия - 2 часа седмично
Музика - 1 час седмично
Изобразително изкуство - 1 час седмично
ФСБ - 2 часа седмично

* Предметите се изучават само първи срок, като през втория срок се заменят както следва : Информатика => Информационни технологии , Психология => Логика. На мястото на втория час Логика се изучава втори час География.

Начало

Изпити:

На края на годината учениците избрали профил "Немски език" полагат изпити по І чужд език, според които през следващата година ще бъдат разпределени в паралелки със засилено изучаване на езика, подготвящо учениците за придобиване на Немска езикова диплома ІІ степен (Deutsche Sprachdiplom II). Повече информация за този изпит може да намерите тук - http://www.deutschessprachdiplom.de

Х клас

В Х клас продължава засиленото обучение на първи и втори чужд език, а предметите преподавани на чужд език отпадат и се изучават на български. Музика и Изобразително изкуство също отпадат изцяло от програмата.

Програма:

І чужд език - 6 часа седмично
ІІ чужд език - 4 часа седмично
Български език - 3 часа седмично
Математика - 3 часа седмично
Информатика - 2 часа седмично
История - 2 часа седмично
География - 2 часа седмично
Етика и право - 2 часа седмично
Биология - 2 часа седмично
Физика - 2 часа седмично
Химия - 2 часа седмично
ФСБ - 2 часа седмично


ХІ клас

Програма:

І чужд език - 6 часа седмично
ІІ чужд език - 4 часа седмично
Български език - 4 часа седмично
Математика - 4 часа седмично
История - 2 часа седмично
География - 2 часа седмично
Философия - 2 часа седмично
Биология - 2 часа седмично
Физика - 2 часа седмично
Химия - 2 часа седмично
ФСБ - 2 часа седмично

Изпити:
В 11 клас учениците от профил "Английски език" са достигнали нивото на CAE (http://www.cambridgeesol.org/exams/cae.htm ). От осем години Езикова гимназия "Пловдив" е изпитен център в Пазарджишка област за придобиване на сертификати на Кеймбридж.

Начало

ХІІ клас

В ХІІ клас отпадат предметите Химия и Биология и навлиза трети профилиращ предмет, който е по избор на учениците, в зависимост от възможностите на училището - с по четири учебни часа седмично.

Програма:

І чужд език - 6 часа седмично
ІІ чужд език - 4 часа седмично
Български език - 4 часа седмично
Математика - 2 часа седмично
История - 2 часа седмично
География - 1 час седмично
Свят и личност - 2 часа седмично
Физика - 1 час седмично
ФСБ - 2 часа седмично
ЗИП - 8 часа седмично

Изпити:
През месец Декември учениците избрали профил "Немски език" полагат за придобиване на Немска езикова диплома ІІ степен (Deutsche Sprachdiplom II - http://www.deutschessprachdiplom.de  )

Стипендии

Postbank осигурява еднократни стипендии за представилите се с висок успех ученици от 8-ми клас по програмата “Силен старт с Пощенска банка” за българските ученици. За повече информация се обърнете към училището или офисите на Postbank.

Начало

История на ЕГ Пловдив

Езикова Гимназия "Пловдив" е създадена през 1958 година като Смесена гимназия с преподаване на английски език, поради което и до днес е по-известна като "английската гимназия". В България тя е сред първите учебни заведения от този тип, възникнали от потребността да се създават високо образовани кадри по западен език. В 1983 г. са открити класове с интензивно изучаване на немски и френски език. През 1991 г. паралелките с профил "Френски език" се отделят в самостоятелна езикова гимназия, като в комплекса на Гимназия с преподаване на западни езици (днес - Езикова Гимназия "Пловдив") остават профилите "Английски език" и "Немски език". От 1958 г. до 1975 г. гимназията се помещава в сградата на бившата семинария на бул. "6-ти Септември" №181. През 1976 г. училището се премества в новопостроената сграда на бул. "Москва", 3-ти км. (днес бул. "България" №123 ).

Вече половин век гимназията е средище на интензивен интелектуален растеж и кипяща дейност и се е утвърдила като един от най-авторитетните учебни центрове в страната, а известността й е преминала границите на родината ни.

Езикова гимназия "Пловдив" е сред малкото учебни заведения в страната, асоциирани към ЮНЕСКО.

С указ на Държавния съвет на НРБ № 1517/19.05.1983 гимназията е наградена с орден "Кирил и Методий" - І степен за постигнати високи успехи в учебно-възпитателната дейност.

На 07.10.1988 г. Президиумът на лигата за приятелство между народите - Берлин присъжда на училището медал за заслуги към приятелството между народите.

На 19.05.2001 г. Министерството на образованието и науката удостоява Езикова гимназия "Пловдив" с почетно отличие "Неофит Рилски" за цялостна и високопрофесионална дейност в системата на народната просвета. С решение № 168 от 15.05.2003 г. на Общински съвет - Пловдив гимназията, носеща с гордост името "Пловдив", е отличена с почетния знак на градската институция със съществен принос в развитието на образованието в града. Десетки са индивидуалните и колективни отличия за учебна, спортна и художествено-творческа дейност, извоювани ежегодно от възпитаниците на училището.

В гимназията се приемат ученици, завършили VІІ клас, като от 1961 г. подборът се извършва въз основа на писмен конкурсен изпит по български език и литература, а от 1962 г. до днес - по български и литература и по математика. За повече информация за приема на ученици, натиснете тук.

В настоящия момент в училището се обучават над 1300 ученици, разпределени в 50 паралелки, като във всяка от петте учебни степени (от VІІІ до ХІІ клас) има по четири паралелки в профил "Немски език" и по 6 - в профил "Английски език".

Профилирано чуждоезиково обучение е регламентирано с акта за създаване и преобразуване на гимназията, като:

І профилиращ предмет: І чужд език ( английски/немски ) се изучава през целия курс на обучение.
*
ІІ профилиращ предмет: ІІ чужд език немски/английски ) - от ІХ до ХІІ клас, с интензивно обучение в ХІ и ХІІ клас.
*
ІІІ профилиращ предмет: по избор на учениците, в зависимост от възможностите на училището - с по пет учебни часа седмично в ХІІ клас.

Начало

В профил "Английски език", редом с утвърдените държавни стандарти за чуждоезиково обучение, са застъпени и различни нива от системите на Кеймбридж
(FCE - http://www.cambridgeesol.org/exams/fce.htm,
CAE - http://www.cambridgeesol.org/exams/cae.htm,
CPE - http://www.cambridgeesol.org/exams/cpe.htm), както и възможности за учениците още по време на престоя им в гимназията да печелят стипендии на различни фондации за обучение в целия свят. От осем години Езикова гимназия "Пловдив" е изпитен център в Пазарджищка област за придобиване на сертификати на Кеймбридж.

В профил "Немски език" са включени всички нива на най-съвременните немски програми за чуждоезиково обучение. Призовите места на олимпиадите по немски език, организирани от Посолството на ФРГ и МОН, са доказателство за впечатляващите академични изяви на възпитаниците и от този профил. С решение на Конференцията на министрите на културата на ФРГ от 2001 г. Езикова гимназия "Пловдив" е определена като училище, имащо права да подготвя ученици за придобиване на Немска езикова диплома ІІ степен (Deutsche Sprachdiplom II - http://www.deutschessprachdiplom.de/ ). Всяка година випуските успяват да съхранят тази традиция и да получат езиковите си дипломи, даващи им право да продължат обучението си във висши учебни заведения в Германия без полагане на други изпити.

Над 95% от зрелостниците на Езикова гимназия "Пловдив" продължават обучението си във висши учебни заведения непосредствено след завършване на средното си образование. Благодарение на изключителното си представяне на международно признати изпити (TOEFL , SAT - , DSD, Test DAF и др.) голяма част от тях продължават образованието си в световноизвестни колежи в САЩ, Великобритания, Германия, Швейцария, като нерядко получават пълни или частични стипендии от учебните заведения.

Гимназията е горда не само с това, че почти всичките й над 7000 възпитаници са били част от интелектуалния елит на България, а преди всичко с убеждението, че те са достойни и честни хора, които отстояват и развиват най-доброто, научено от тях в училището.

Начало
 

РекламA


Вашата реклама тук?
Пишете ни

Начало     За PELSA     Новини и събития     Вие сте...      Търсене     Дарения     Снимки     За контакти     Личен профил
Copyright © 2008 - PELSA, Inc. Всички права запазени.
 

This website is created and maintained by Business IT Essentials